Jdi na obsah Jdi na menu
 


               Budova školy

 

Predchodca našej školy Roľnícka škola v Kežmarku vznikla 1. septembra 1949.

Pokračovateľom  tejto školy po roku 1958 bola Poľnohospodárska učňovská škola a od roku 1962  Poľnohospodárske odborné učilište. V roku 1972 došlo k integrácií s SPTŠ, ktorá sa neosvedčila a preto v roku 1976 došlo k ich delimitácií.

Od 1.septembra 1978 vystupuje naša škola pod názvom Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Kežmarku. V školskom roku 1994/95 sa škola ako samostatný celok usídlila na Kušnierskej 2 v Kežmarku. Novelizáciou školského zákona z roku 1990 nastali podstatné zmeny v riadení a financovaní vyvolané transformáciou spoločnosti. Mení sa obsahové zameranie nášho SOU, nastáva renesancia nových odborov, škola vystupuje v podstate ako integrovaná poľnohospodársko - potravinársko - mechanizačná škola. Pribúdajú nové učebné a študijné odbory, podľa požiadavok trhu práce v našom regióne.

Od 1. 9. 2007 škola používala názov Stredné odborné učilište Kežmarok.

Od 1.9.2008 bola škola premenovaná Strednú odbornú školu, Kušnierska 2, Kežmarok.

SOŠ Kežmarok je škola so širokou škálou odborov, s možnosťou poskytnúť vzdelanie žiakom v oblasti potravinárstva, dopravy, služieb a poľnohospodárstva v rámci celého podtatranského regiónu.